Terug naar vorige pagina

Bestuur en organisatie

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

In de tweede helft van 2019 is gewerkt aan het ontwikkelen van een toekomstplan voor de vereniging. De behoefte hieraan is vooral ontstaan door de in aantal leden sterk groeiende vereniging. Gelukkig is het eigen gebouw voldoende groot, om die aantallen leden goed te kunnen ontvangen. De ledengroei van circa 40 (2014) naar 120 (begin 2020) is ontstaan door de faciliteiten die we als vereniging aan onze leden kunnen bieden. We hebben een eigen gebouw met voldoende parkeerruimte. Leden kunnen altijd biljarten. Dat is uiteraard heel aantrekkelijk. Daarnaast beschikt ’t Ivoor sinds 2018 over een eredivisieteam driebanden dat goed meedoet in de top van de Nederlandse competitie. Het is prachtig die wedstrijden met eigen ogen live te kunnen zien.

Het ontwikkelen van een nieuw beleid en een vernieuwde organisatie heeft de leden flink doen nadenken en praten. Want ‘we zijn geen kroeg, maar een vereniging’ heeft gevolgen voor alle leden. ’t Ivoor zoekt nadrukkelijk de leden op om een handje te helpen bij de vele zaken die nu eenmaal binnen zo’n (relatief) grote en nog steeds groeiende vereniging spelen. De basis van de veranderingen is gelegd tijdens de vele gesprekken binnen de club. Daarnaast is een groot onderzoek gehouden onder alle leden. Liefst 85% reageerde hierop. Iedereen is er op enigerlei wijze bij betrokken geraakt. Dit alles zorgt voor een groot draagvlak voor de nieuwe aanpak en werkwijzen.

Medio 2020 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden.

...
Het huidige bestuur (2023) bestaat uit de volgende personen:

Ivoor-WebImage 841

Louis Josiassen

Secretaris

Geboren: 9 mei 1956.
Lid van `t Ivoor sinds 2014.
Achtergrond: Werkzaam als maatschappelijk werker voor auditief beperkte mensen. Ben idolaat van vissen, mijn eerste hobby.. 
email: secretaris@biljartivoor.nl

Extra aandacht van deze bestuurder is gericht op:
Commissie Horecazaken

Ivoor-WebImage 842

Chris Fasseur

Waarnemend voorzitter

Geboren: Rotterdam op 20 april 1961.
Lid van ‘t Ivoor sinds juli 2005.
Achtergrond: financieel en fiscaal adviseur voor overheden, non profit en MKB. Verzorgt administraties en belastingaangiften.
email: voorzitter@biljartivoor.nl

Extra aandacht van deze bestuurder is gericht op:
 Commissie Sponsoring en Facilitair

Ivoor-WebImage 843

Cees Bouter

Penningmeester

Geboren: 10 juli 1954.
Pensionado. Heb bij Mars en later Campina gewerkt in commercie. Trotse opa van 3 kleinkinderen.
Hobby’s: bridge, golf, biljarten en vakanties in Spanje.
email: penningmeester@biljartivoor.nl

Extra aandacht van deze bestuurder is gericht op
Commissie Financiën

Ivoor-WebImage 844

Math Hendriks

Bestuurslid

Geboren : Schaesberg (L) op 3 juli 1949.
Lid van 't Ivoor sinds juli 2009. Achtergrond: gepensioneerd,
voorheen werkzaam als softwareontwikkelaar bij o.a. Philips Eindhoven.
Vanaf 1992 eigenaar van een bedrijf voor levering en ontwikkeling van administratieve software.

Extra aandacht van deze bestuurder is gericht op:
Wedstrijden en Regie.

Ivoor-WebImage 845

Emanuel Coort

Bestuurslid


Extra aandacht van deze bestuurder is gericht op:
Commissie Leden


De vernieuwde organisatie kent een bestuur van 5 leden met elk een eigen takenpakket.
De nadruk van de werkzaamheden ligt binnen de daarvoor opgerichte commissies (zie onderstaande afbeelding).
Elke commissie heeft een leider. De leiders van de commissies komen eenmaal per kwartaal bijeen om zaken met elkaar af te stemmen.

Alle commissies maken eigen jaarplannen, compleet voorzien van acties en een begroting van kosten.
Belangrijke besluiten worden eerst aan het bestuur voorgelegd. Zo houdt het bestuur de regie over de totale vereniging.
Het tekent de cultuur binnen ’t Ivoor dat de leden hun unanieme steun gaven op 14 februari 2020 aan het voorgelegde beleidsplan, de hierbij passende organisatiestructuur en de vernieuwde huisregels. Het nieuwe bestuur kan - gebaseerd op dit goedgekeurde plan - goed zijn werk doen.

Organisatieschema 't Ivoor

Inmiddels zijn er er naast het bestuur maar liefst 7 commissies actief!
Gegevens over en van deze commissies zijn te vinden onder het item 'Informatie commissies' in het menu 'Nieuws'.

 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2023      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb