Terug naar vorige pagina

Biljartlessen bij 't Ivoor

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

Veel leden hebben aangegeven ook lid van onze vereniging te zijn om hier beter te leren biljarten. Dat blijkt uit het grootschalige onderzoek dat in het najaar van 2019 is uitgevoerd. Aan dit onderzoek deed 85% van onze toenmalige leden (104) mee. Daarvan gaf 73% aan enkele keren per week naar het biljarthuis te komen, en 8% van deze groep komt zelfs meer dan 5 keer per week!
66% van onze leden gaf aan dat het ‘trainen en beter leren biljarten’ een belangrijke reden is om te komen.
44% acht de persoonlijke ontmoeting met andere leden belangrijk.

Het bestuur heeft daarom besloten extra aandacht aan beide zaken te besteden. Wat de biljartlessen betreft is het zo dat leden onderling veel van elkaar leren op het gebied van biljarten, goeie dingen, maar soms ook minder goeie.
Zo is een gevleugelde uitspraak: “Wat je eenmaal verkeerd hebt aangeleerd, is lastig te verbeteren!Er zijn enkele leden die regelmatig andere leden lessen geven, zomaar tussendoor, tijdens het spel, of speciaal op een afgesproken moment.
Dat is een prima zaak, vindt het bestuur. Die onderlinge ‘lessen’ of ‘leermomenten’ kunnen altijd plaatsvinden, op elke gewenste tafel.  

Daarnaast zijn er de officiële biljartlessen die gegeven kunnen worden tegen betaling. Hierover heeft het bestuur het besluit genomen, dat de leermeester en leerling samen afspraken maken over de tarieven.
Wat wel onderdeel uitmaakt van de gemaakte afspraak is, dat die betaalde biljartlessen plaatsvinden op twee speciaal hiervoor aangewezen tafels. Dit zijn met name tafel 9 (een zogenaamde ‘kleine' tafel) en tafel 11 (een grote matchtafel).

Ivoor-WebImage Alt 1216 Ivoor-WebImage Alt 1217
Ivoor-WebImage Alt 1218 Ivoor-WebImage Alt 1219

Beide tafels krijgen een kenmerk  LES  zodra daar lessen worden gegeven. Dat betekent voor andere leden: 

Blijf op gepaste afstand en bemoei je er niet mee’, tenzij leermeester en leerling daarvoor toestemming hebben gegeven.
Bij betaalde groepslessen wordt uiteraard ruimte geboden voor alle deelnemers. De kosten voor gebruikte consumpties zijn voor rekening van leermeester en leerling(en). 

Deze betaalde lessen worden door de lesgevers op de website van onze vereniging aangemeld in de ' reserveringsagenda '.
Zo is voor iedereen duidelijk op welke dagen en momenten op tafel 9 en/of tafel 11 formeel les gegeven gaat worden.


Gert-Jan Veldhuizen, lid van onze vereniging sinds 2020, had aangegeven lessen te willen verzorgen voor onze leden en dit is ook geruime tijd het geval geweest.

Per mei 2022 is de situatie echter veranderd. Gert-Jan is gestopt met lesgeven en gaat met zijn biljart terug naar Wageningen. Zijn biljart wordt nog opgehaald.
Hiervoor in de plaats wordt het biljart van Ton van Beurden geplaatst en dit wordt dus vanaf dat moment het nieuwe 'lesbiljart'.

Ons lid Martien van den Tillaart heeft zich bereid verklaard aan leden van onze vereniging biljartlessen te willen geven.
Hij is er inmiddels mee begonnen.

Ook Fouad Hasbani is bereid gevonden om lessen te geven. Ook Fouad is er inmiddels mee begonnen.


Het staat verder eenieder vrij om les te geven aan wie dan ook, behalve aan niet-leden.
Voor les aan niet-leden is overleg met en toestemming van het bestuur nodig.

 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2023      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb